Background Image

Oživljavanje sela u Vojvodini: Projekat "Radi u gradu, živi u selu"

Eko kutak

zivotinje.rs — Objavljeno u Eko kutak dana Utorak, 25 Novembar 2014

Bračni parovi mlađi od 40 godina koji žive u Vojvodini, a žele da podstanarski život zamene seoskim, mogu da se prijave na konkurs za kupovinu kuća na selu. Pokrajinski zavod za ravnopravost polova raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih 40 miliona dinara za kupovinu 40 seoskih kuća bračnim parovima koji žive na teritoriji AP Vojvodine.

Pod seoskim kućama se podrazumevaju nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta kao i prigradskih naselja.

Ciljevi konkursa za kupovinu kuće na selu, između ostalog, jesu oživljavanje vojvođanskih sela, povećanje nataliteta i broja žena vlasnica nepokretnosti.

Mnogo mladih otišlo je u veći grad, najčešće Novi Sad, kako bi se školovali, zaposlili se, imaju malo dece, a nekadašnje tople domove pretvorili su u prazne i napuštene kuće.

Polovina vojvođanskih sela je nerazvijena ili nije dovoljno razvijena. U njima ima 20.000 napuštenih kuća, koje se sa okućnicom mogu kupiti po ceni od pet do 8.000 evra.

Pre prijave na konkurs, bračni parovi kuću treba da izaberu sami, a jedan od uslova je da ne smeju biti u srodstvu sa prodavcem. Pored članova porodice i maloletne dece, bodovi se dodeljuju na zaposlene učesnike konkursa, na njihov staž osiguranja kao i na stepen obrazovanja. Barem jedan od supružnika mora biti zaposlen, zato je moto konkursa "radi u gradu, živi na selu".

Šta je održivi turizam i da li je on moguć u Srbiji?

Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Miroslav Vasin rekao je da će zamoliti lokalne samouprave kojima pripadaju sela gde je kuća kupljena, da pomognu i da u prve dve, tri godine i one subvencionišu deo troškova ili troškove prevoza od kuće do posla.

Bračni parovi kuću mogu da otuđe tek posle 10 godina. Ukoliko odluče ranije da je napuste ona postaje vlasništvo Vlade Vojvodine, koja će je dodeliti nekome kome je potrebna.

Učesnici mogu aplicirati sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.

Ciljevi Konkursa su: podsticanje razvoja ruralnih sredina, oživljavanje i podmlađivanje vojvođanskih sela i povećanje nataliteta, poboljšanje demografske strukture kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnosti, kao i povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti.

Sve što bi trebalo da znate o organskoj proizvodnji!

O pravu, uslovima i obaveznoj dokumentaciji radi učešća na konkursu, građani se mogu informisati na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova: www.ravnopravnost.org.rs, kao i u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na broj telefona: 021/487-43-00, ili putem imejl adrese: radizene@vojvodina.gov.rs

Konkurs je otvoren do 15. januara 2015. godine.

Pogledajte sve tekstove →